Odměna je vždy sjednána s každým klientem individuálně dle rozsahu  a charakteru požadovaných právních služeb. Naše výstupy jsou však vždy na profesionální úrovni. Za kvalitu osobně ručíme.

Odměnu je možné sjednat následujícími způsoby:

Hodinová odměna je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví. Naše sazba se pohybuje v rozmezí 1 800 Kč až 3 500 Kč bez DPH za hodinu.

Úkonová odměna je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je pak stanovena advokátním tarifem dle povahy věci s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně upravena).

Paušální odměna je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem odhadnout celkový rozsah činnosti advokáta – např. za služby při převodu nemovitosti nebo v obchodním právu při založení společnosti).

Jsme plátci DPH. Na každou platbu vystavujeme řádný daňový doklad (fakturu).

 

Vaše práva nekončí s naší pracovní dobou. Nové požadavky klientů zpracováváme nejpozději do dvou dnů. Kontaktujte nás